Ułatwienia dostępu

Slide
Odwiedzającym naszą placówkę, proponujemy, po wcześniejszym przeprowadzonym wywiadzie telefonicznym jeden z naszych 50-ciu autorskich programów. Każdy z nich dostosowany jest do wieku oraz poziomu wiedzy oraz pory roku odwiedzających nas uczestników.

Poniżej przedstawiamy niektóre z zagadnień przygotowanych wg. pór roku.

WIOSNA – PTAKI  (Kl IV)

Inspiracja  
 • dlaczego ptaki migrują?
 • dlaczego ptaki śpiewają?
 • dlaczego ptaki pukają w okno?
 • leśni dobosze
 • cała prawda o bocianach
 • pasożyt lęgowy  
    I.    Odkrywanie tajemnic ptaków / z tablic/
    II.    Rozpoznawanie głosów ptaków - kojarzenia
    III.    Rozpoznawanie wyglądu i jaj ptaków
    IV.    Podglądanie dziuplaków i ptasiej drobnicy  
 
LATO – PSZCZOŁY I ŻYCIE POD STOPAMI (KL III)
 
Inspiracja – ptasia stołówka
 • czerw czerwcowy
 • kim jestem- stawonogi,/ owady, pajęczki/
 • tajemnice brzydali, lotników, zapylaczy
 • pożyteczni, nie-ale pożyteczni
 • pszczele dary
    II.    Odkrywanie tajemnicy pszczelej rodziny
    III.    Podglądanie pszczelej rodziny
    IV.    Rozpoznawanie pszczelich darów

JESIEŃ  – WODA SYNONIMEM  ŻYCIA  (KL VIII)

Inspiracja – uświadomienie – obieg, bilans wody w przyrodzie i współczesne zagrożenia zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych
 • zasoby wody w świecie i Polsce
 • kształtowanie umiejętności określania klas czystości wody  
   
    I.    Retencja wody w praktyce - ćwiczenia
    II.    Badanie wody w potoku górskim z uwzględnieniem jego charakterystyki retencyjnej
 • badanie organoleptyczne
 • badanie biowskaźnikami
    III.    Badanie chemiczne wody
 • badanie 9 odczynów wody
 • badanie porównawcze różnych próbek pobrań
 • określenie klas czystości z poszczególnych odczynów
 • sformułowanie wniosków pod kątem źródeł przyczyn i skutków zanieczyszczeń
ZIMA – SSAKI (KL VI)

Inspiracja – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy
 • razem czy osobno
 • kto śpi, kto nie śpi?
 • przegląd polskich ssaków
 • dlaczego dokarmiane?
 • liczenie, łowiectwo, kłusownictwo
    I.    Odkrywanie śladów i tropów zwierząt w lesie
    II.    Zasady zachowania podczas podglądania zwierząt
    III.     Obserwacje kierdla, rudla, watachy, chmary
    IV.    Zimowa leśna stołówka